Cách chơi ngầu hầm tại Casino

– Năm lá nhỏ (bội số 5): 5 lá bài có điểm số nhỏ hơn 5 đồng thời có tổng bằng hoặc nhỏ hơn 10, không cần có ngầu.

– Tứ quý (bội số 4): Trong 5 lá bài có 4 lá bài giống nhau và 1 lá bài bất kỳ, không cần có ngầu.

– 5 tây (bội số 4): 5 lá bài đều là những là hình người (J, Q, K).

– 4 tây (bội số 4): 4 lá bài hình người (J,Q,K) và một lá 10.

Reply