Baccarat là gì? Cách chơi Baccarat

Luật chơi baccarat khi rút cây thứ 3

Cửa Player:

– Nếu 2 lá bài đầu tiên của Player tổng điểm từ 0 – 5 điểm, thì được rút lá thứ 3.

– Nếu 2 lá bài đầu tiên của Player tổng điểm là 6 – 7 điểm, thì không được rút lá thứ 3 nữa.

Reply